Beskärning av fruktträden i DEMO-odlingen!

Idag blev fruktträden beskurna.

Samtidigt passade vi på att röja de sorter som planterats 2013 eller tidigare som inte visat sig lovande. Här på bilden är det estniska sorten Punane Talvenaudung som får stryka på foten.

20170328_095948

Knoppsättningen ser överlag fin ut på både äppel, päron och plommon. På bilden grenar av Zari med fina blomknoppar som jag tagit in för drivning.

20170328_130315

Nya päronsorten `Celina` (bilden nedan) verkar ändå ha kastat knoppfjällen lite onödigt tidigt men det ger sig hur det inverkar på tåligheten…

20170327_145612

Nu ska det förberedas inför säsongen; få bort riset, byta ut dåliga stolpar, grundgödslas, se över bevattningen, binda upp toppar m.m.. Om en månad i slutet på april kör säsongen igång med första skorvsprutningen.

Sortering av frukt februari 2017

Frukten har hållits i vanligt kyllager 2ºC och 93% rf. Den togs ut och sorterades 6.2 och hölls därefter i 10ºC 1 vecka + i 18ºC 1 vecka (=shelflife), därefter gjordes ny sortering samt klyvning av frukten.

Direkt efter uttagning höll en stor del av sorterna god eller acceptabel kvalitet. (I diagrammet finns endast de sorter med som klarade kravet på 5 kg/cm² fasthet mätt med penetrometer)

lagring-av-frukt-februari-2017

Däremot efter shelflife hade flera av sorterna blivit för mjuka, bland dem mätarsorterna `Rubinstep` och `Rubinola`. Bland dem som hade en fin yttre kvalitet och bra fasthet mellan 6-8 kg/cm² hittar vi bl.a. estniska `Krista`, italienska `Modi` och `Galant` samt belgiska `Aporo Maririred` samt `Kizuri`.

wp-image-859977934jpg.jpg

`Modi` nyskördade hösten 2016.

dsc_0500

Dock visade det sig efter klyvning av nästan samtliga sorter hade inre brunfärgning av olika grad  i fruktköttet, det förekom även lite kärnhusröta.

smeralda-torr-rota

Nästa uttagning görs 15.3.

Sortering av frukt januari 20

rubinstep-finaDe allra flesta sorter höll hög procent 1a klass, över 80% direkt efter uttag från vår kyl, som håller ca 2°C och 90% rf.

Bland de som höll bäst kan nämnas `Rubinola`, `Rubinstep` (bilden ovan), `Gaia`, `Kizuri` samt italienska nummerlinjen D9E9-074.

Den vanligaste till bortsortering var stötskador samt röta i sprickbildning/rost av olika slag. På bilden `Rubinola` med rost i skafthålan där det bildats röta.

rubinola-spricka-rota-nara

Lagerskorv förekom endast på två sorter, `Kizuri` och `Jonagold Boerekamp`. `Makali` samt några partier av `Rubinola` var för mjuka (under 5 kg/cm²).

Shelflife-test. Efter sorteringen hölls frukten en vecka i 10ºC och därefter i sval rumstemperatur (18-20°C) i en vecka, och sorterades därefter igen. Dessutom klövs 1a klass frukten för att upptäcka eventuella inre fel i frukten.

Efter shelflife hade några fler sorter blivit för mjuka, bl.a. `Santana` och `Asfari`. På flera sorter hade skalet börjat skrumpna p.g.a. uttorkning, och även andra fel som ytliga svampangrepp och endel bägarröta förekom.

opal-skrumpnadeSkrumpnade Opal.

bagarrotaBägarröta på `Rubinola`

De flesta sorterna hade ändå hållit sig riktigt fina både till yttre och inre kvalitet!

Efter klyvning kunde vi konstatera att några sorter har större benägenhet till kärnhusröta, brunt kärnhus och ”torr” röta mellan kärnhus och bägare (se bilden längst ner); `Kizuri`, `Smeralda` och `Modi`, där 15-40% av frukten drabbades. Kärnhusröta förekom också på 2-3% av `Rubinola`. Som ”kärnhusröta” har vi klassat allt mellan synligt mycel och fullt utvecklad röta (se bilden nedan).

abcz10-khusrotasmeralda-torr-rota

Nästa uttagning från kyllagret görs v 7.

Sortering av frukt december 2016

Frukten har hållits i kyl 2°C 92%rf och togs fram och sorterades 13.12.

Större delen av sorterna höll >80% 1a klass kvalitet i december, endast en sort, `Makali`, föll bort p.g.a. att den var för mjuk, <5 kg/cm². Samtliga mätarsorter (`Rubinola`, `Santana` och `Rubinstep`) höll bra kvalitet, >90% 1a klass. Den vanligaste orsaken till bortsortering var tryck- och stötskador av olika grad. Även skorv förekom på vissa sorter. En stor del av `Conference` hade skrumpnat, speciellt i skaftänden.

 

2 veckor efter uttagning ur kyl (28.12) sorterades frukten igen. Mätarsorterna `Rubinstep` (bild nedan) och `Rubinola` samt en handfull av provsorterna (t.ex. `ABCZ10`, bild nedan) har hållit sig fint även om `Rubinola` ligger på gränsen vad gäller fasthet, runt 5 kg/cm² i tryck. Däremot `Santana` börjar tappa i kvalitet och är både på gränsen till för mjuk och rätt så axig. Flera av sorterna börjar skrumpna p.g.a. uttorkning och på Rubinola syns endel röta på de äpplen som är rostiga i skafthålan.

 

Efter sorteringen 2 veckor efter uttagning skar vi även itu 1a klass frukten. `Rubinstep` och `Rubinola` var fina även inuti medan `Santana` hade bruna kärnhus och början till kärnhusröta, det gällde även för flera av de andra sorter som såg fina ut på utsidan t.ex. `Modi`, `Gaia` och `ABCZ10`. Det var dock bara ett fåtal äpplen som hade fullt utvecklad kärnhusröta, de flesta hade bara synligt mycel (Fusarium eller Botrytis) i kärnhuset.

Smakprovning av äppel

Förra lördagen hade vi några äppelsorter på provsmakning för besökare till 4H-gårdens och veterantraktorklubbens julmarknad. Smaktestet gick ut på att besökarna fick sätta en ”glad gubbe” vid den sort de tyckte bäst om. Resultatet från provsmakningen blev såhär:

  1. Belgisk sort 1: 40 röster
  2. Asfari: 33 röster
  3. Smeralda: 22 röster
  4. Kizuri planterad 2013: 9 röster
  5. Modi: 8 röster

Alla sorter har varit i lager på +2°C och 90% luftfuktighet sedan oktober, samt också varit med i ett såkallat shelflife test, där de efter uttagning ur lagringskylen varit en vecka i +10°C och ytterligare en vecka i ca +20°C (rumstemperatur).