Hallonskörden i full gång!

Vi började skörda hallon i vår Haygrovetunnel 11.7. Hittills har de olika sorterna gett följande mängder totalt per planta.

Hallon 2016 skörd 11.7-3.8

Bäst skörd har `Cascade Delight` och `Glen Ample` gett, de har bägge gett över 1000 gr handelsdugliga bär per planta fram till dagens datum.

DSC08706

Skördetoppen var för de flesta sorterna 25.7.-1.8, nu har skörden börjat avta.

`Glen Fyne` har gett hög bruttoskörd men bären smular sig lätt och andelen 1a klass blir då låg.

DSC08739

`Octavia` har enormt stora bär som sitter hårt fast och därför är lite jobbiga att plocka.

Vi har även ”svarthallon” i odling, som även de har gett helt ok skörd men de är inte med i diagrammet p.g.a. de är av en helt annan typ. Mera lämpade för vidareförädling. Tyvärr är buskarna extremt taggiga och jobbiga att plocka. Men bären är av fin kvalitet med hög andel 1a klass!

DSC_0784