Det kon vill för sin kalv – har du samma mål?

Här kommer Kerstins text från föregående leverantörsbrev. Hon har skrivit en sammanfattning från en föreläsning på årets Djurhälso- och utfodringskonferens i Uppsala i augusti.

 

VAD VILL KON FÖR SIN KALV?

HON VILL ATT DEN SKALL VÄXA OCH VARA FRISKA!!!

Kanske vill vi samma sak eller?

 

Det finns besättningar där kalvarna väger 3 gånger sin födelsevikt vid 60-65 dagars ålder!

Hur växer kalvarna hos er?

 

Har tillväxten någon påverkan på kvigans framtid som mjölkko?

Man har sett i undersökning gjord i USA att man med tjurval kan öka mjölkavkastningen med 70-140 kg per laktation. Men effekten av skötsel före avvänjning är 3-5 gånger större än avelsurvalet.

Alltså att utfodra kalven för mer än bara underhåll påverkar den kommande mjölkproduktionen mer än vad du kan påverka med avel.

 

Det man också såg i undersökningen (1244 första kalvare) var att fast man gett samma mängd näring/mjölk till alla kvigkalvar hade man inte samma effekt på mjölkavkastningen för alla. MEN förklaringen fanns då man tittade på när på året kalvarna var födda. Ytter temperaturen påverkade kalvens tillväxt nämligen. För att den nyfödda kalven inte skall ha för kallt eller för varmt pratar man om ett intervall mellan +10 och +26 oC för yttertemperaturen. Och för den månads gamla kalven pratar man om ett intervall på +0 till +23 oC.  I undersökningen såg man att vid en temp på 19-20 oC började tillväxten minska på grund av värmestress.  Och vid 10 o C eller lägre minskade tillväxten på grund av att näringen behövdes för att hålla kalven skulle hålla varm. Så vid temperaturer under 10 oC behöver kalven mera näring för att klara av en riktigt bra tillväxt. Dessa kalvar hade förstås en torr liggplats och var inte utsatta för drag.

 

 

Så ta en funderare på hur era kalvar växer, också vid olika tidpunkter på året! Mät eller väg några kalvar och följ upp dem varje månad! Vill ni ha hjälp så hör av er.

 

 

Hälsningar Kerstin

 

2014-02-12-10-33-23 2014-02-12-10-33-56

Kylning av mjölk

Alla som pysslar med mjölk vet att man dagligen måste kontrollera att mjölken blivit ordentligt nerkyld till 4 grader, och det snabbt, efter mjölkningen. Man har sett att det går betydligt långsammare på robotgårdar, ibland långsammare än det som rekommenderas i branschen. Hur det påverkar mjölkkvaliten kollade man lite närmare på i en studie 2013. Slutsatsen var att det inte gjorde så mycket för det är så mycket mindre volymer mjölk som kommer till tanken och påverkas av den långsamma nerkylningen. Vill ni läsa en längre sammanfattning av studien klicka här!

Man har studerat vidare under 2015 och undersökt olika möjliga scenarion med hjälp av en matematisk modell. Det kan bli problem om:

  • kylanläggningen är dåligt intrimmad
  • kylanläggningen läcker kylvätska
  • kondensatorerna står i dåligt ventilerat rum som blir hemskt varmt
  • kondensatorn har blivit skitig
  • om man byter till större tank/fler kor/fler mjölkningsorgan och missar att dimensionera kylningen till de nya förutsättningarna
  • användning av bufferttank som saknar kylning

Vill ni läsa mer om dessa exempel kan ni göra det här

Att bli mer miljövänlig är också i ropet nu, dessutom är det ofta bra för ekonomin också, här kan ni läsa en studie om energieffektiv mjölkkylning gjord av Energi & Kylanalys.

Bild från rapporten ovan

mjolktankar